skip to content

Welkom op de homepage van BODY@WORK

Body@Work is een onderzoekscentrum dat sinds 2002 actief is. Het is een gezamenlijk initiatief van TNO, het VU medisch centrum (VUmc) en de Vrije Universiteit (VU). Vanuit TNO nemen de Innovatiegebieden “Levenslang Gezond” en “Arbeid” deel, vanuit het VUmc participeert het EMGO+ Instituut (afdeling Sociale Geneeskunde) en vanuit de VU de faculteiten Bewegingswetenschappen, Aard- en Levenswetenschappen (afdeling Gezondheidswetenschappen) en Psychologie & Pedagogiek (afdeling Klinische Psychologie). Body@Work ontwikkelt en implementeert kennis op het gebied van Arbeid & Gezondheid en op het gebied van Sport, Leefstijl & Gezondheid. Het onderzoekscentrum Body@Work richt zich enerzijds op mede-wetenschappers, en anderzijds op beleidsmakers en beslissingnemers in het bedrijfsleven en bij de overheid. Body@Work is de afgelopen jaren erg succesvol en productief gebleken, met inmiddels 15 succcesvolle promoties op haar naam. 

 
 
Body@Work Onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid