skip to content

Afgeronde onderzoeksprojecten

De ADAPT studie: Ontwikkeling en evaluatie van een protocol 'participatieve werkaanpassing' bij distress klachten   -Sandra van Oostrom- Meer info...

De SPACE studie: lichamelijke (in)activiteit van kinderen in stadsvernieuwingswijken   -Sanne de Vries-

Meer info...

De PROMO studie: RSI-risico’s bij beeldschermwerkers        -Stefan IJmker-

Meer info...

Ergonomische optimalisatie van fijn-motorische hand-arm taken in de arbeid   -Maaike Huysmans-

Meer info...

De rol van fysieke belastbaarheid in het ontstaan van lage rug-, nek- en schouderklachten onder werknemers             -Heleen Hamberg-van Reenen-

Meer info...

RSI@work: Beïnvloeding van het bewegingsgedrag van werknemers met beginnende RSI-klachten                          -Claire Bernaards-

Meer info...

Lichamelijk activiteit en vitaminesuppletie bij ouderen met geheugenklachten   -Jannique van Uffelen-

Meer info...

Meer Bewegen voor Ouderen: de kansen en bedreigingen   -Maarten Stiggelbout-

Meer info...

Werkgerelateerde klachten aan nek, schouder, arm, pols of hand   -Swenneke van den Heuvel-

Meer info...
Man-vrouw verschillen in werkgerelateerde risicofactoren voor (ziekteverzuim vanwege) klachten aan het bewegingsapparaat -Wendela Hooftman- Projectflyer.pdf
De iPlay studie: Preventie van sportblessures bij kinderen tussen de 10-12 jaar   -Dorine Collard- Meer info...
Begeleiding bij werkhervatting voor patiënten met chronische lage rugpijn -Ludeke van der Es - Lambeek- Meer info...
Bouwen aan Gezondheid: Een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten -Iris Groeneveld Meer info...

Onderzoek naar de interactie tussen verzekeringsarts en cliënt tijdens het gesprek voor de beoordeling van de arbeids(on)geschiktheid   -Jolanda van Rijssen-

Meer info...
Stay@Work een onderzoek ter preventie van rug- en nekklachten bij werknemers - Maurice Driessen- Meer info...
EMPOWERMENT: Empowerment bij mensen van wie de arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld - David Samoocha - Meer info...
Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers -Erwin Speklé- Meer info...
Vermoeidheid en prestatie tijdens laagintensief industrieel werk -Tim Bosch- Meer info...
Richtlijn voor bedrijfsartsen ter preventie van overgewicht bij werknemers -Lisanne Verweij- Meer info...
Alife@work: stimuleren van lichamelijke activiteit en gezond eten bij werknemers   -Marieke van Wier- Meer info...
Gezondheidsbevordering van oudere werknemers (45+) in de bouw   -Karen Oude-Hengel- Meer info...
Pre-operatieve fysiotherapie - Jaap Dronkers Meer info...