skip to content

Symposia

 

Dinsdagmiddag 4 november 13:15-17:00

Symposium Wetenschap & bedrijfsleven gaan samen werkstress te lijf
Locatie: Vrij Universiteit Amsterdam, de Boelelaan 1105, Amsterdam Hoofdgebouw, 2e etage, D-vleugel, zaal 2D-16

Op dit Body@Work symposium onder leiding van prof. Paulien Bongers kunt u deel uitmaken van een middag boordevol leuke en interactieve presentaties van wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven én bovendien krijgt u live demonstraties van innovatieve tools, zoals apps en online interventies.

Van 3 t/m 6 november is de “Check je Werkstress week”. De week staat in het teken van het aanpakken van werkstress en het vergroten van werkplezier! Dit symposium is in het kader van deze week, die onderdeel is van een campagne van het ministerie van SZW rond psychosociale arbeidsbelasting. Voor het programma van die week verwijs ik graag naar: www.checkjewerkstress.nl Dit symposium is gratis, maar er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich nu al aanmelden bij Anna Geraedts: a.s.geraedts@vu.nl

Klik hier voor het programma

 
14 Maart 2013 - Interne Body@Work retraite

Valorisatie en wetenschap: kip of ei? Media aandacht, maatschappelijke waarde en financieel gewin

Ruim 30 Body@Work-onderzoekers en andere geïnteresseerden kwamen op 14 maart bij elkaar op de Vrije Universiteit in Amsterdam voor de jaarlijkse Boday@Work retraite. In een gevarieerd programma werd aan de hand van presentaties, een workshop en een heuse talkshow gediscussieerd rondom het thema valorisatie. Er werd gesproken over de vraag hoe we ons onderzoek voor een breder publiek toegankelijk kunnen maken waarbij de volgende vragen aan bod kwamen:

 

1.      Wat is kennisvalorisatie?

2.      Hoe doe je het?

3.      Wat vraagt het van de (praktijk)onderzoeker?

4.      Wat zijn randvoorwaarden voor succesvol valoriseren binnen Body@Work?

 

Na de opening van de dagvoorzitters werd een theoretisch kader van valorisatie geschetst door Leonie van Drooge van het Rathenau Instituut. Zij besprak haar definities van valorisatie en bediscussieerde de do’s en dont’s die bij valorisatie van belang zijn.

 

Een goed voorbeeld van valorisatie werd gegeven door Peter Hollander, initiatiefnemer van Topsporttoppics. Hij gaf een kijkje in de keuken van zijn ervaringen tijdens zijn inspanningen om wetenschap toe te passen in de sportpraktijk. In een tweede voorbeeld dat werd gepresenteerd door Femke Giesen werd uiteengezet hoe door Dariuz, organisaties en professionals worden ondersteund bij het realiseren van duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

In een workshop gegeven door twee wetenschapsjournalisten werden alle aanwezigen aan de hand genomen bij het schrijven van een wetenschappelijk persbericht. De eerder geschreven persberichten werden samen met de journalisten onder de loep genomen waarbij uiteindelijk Anna Geraerdts met de hoofdprijs aan de haal ging doordat zij door de deskundige jury werd benoemd als schrijfster van het beste bericht.

 

Talkshow-host Mathieu van Oudkerk voelde in zijn ‘Body@Work leert door’ studio alle aanwezige promovendi aan de tand over de zin en onzin van hun lopende projecten. De middag werd afgesloten met een groepsdiscussie waarbij alle dimensies van valorisatie nog eens aan bod kwamen.

Body@Work times persberichten van Body@Work projecten

Slides van de presentatie van Femke Giesen

Slides van de presentatie van Peter Hollander

Slides van de presentatie van Leonie van Drooge

 
23 Mei 2012 - Symposium Body@Work  “Internet en IT - Kan toekomstig onderzoek nog zonder?”
Locatie: TNO Hoofddorp
Programma.pdf
Slides presentatie Pepijn van Empelen.pdf
Slides presentatie Marieke van Wier.pdf
Slides presentatie Anna Geraedts.pdf
Slides presentatie Roos Schelvis.pdf
Slides presentatie Michel Klein.pdf
 

 

 

 

24 Mei 2011 - Symposium Body@Work  “Beweeg de omgeving- Mogelijkheden om de omgeving bewegingsvriendelijker te maken
Locatie: TNO Leiden

 

In dit Body@Work symposium stond de vraag centraal hoe een gezonde leefstijl en met name voldoende bewegen gestimuleerd kan worden door de omgeving bewegingsvriendelijker te maken.

Slides presentatie Frank van Lenthe.pdf

Slides presentatie Jan Willem Meerwaldt en Dayenne L'abée.pdf

Slides presentatie Arnout van Kessel.pdf

Slides presentatie Luuk Engbers.pdf

Slides presentatie Frank den Hertog.pdf

Slides presentatie Marjolein Douwes.pdf

Wilt u meer informatie of heeft u vragen met betrekking tot dit symposium?

Mail dan naar: BodyatWorkSymposium@ziggo.nl

 

 

17 Februari 2011 - Symposium "Bevordering gezonde leefstijl werkt?! Ervaringen uit praktijk en wetenschap"  Uitnoding.pdf
Dit symposium vond plaats ter gelegenheid van de promotie van Iris Groeneveld. Iris promoveerde op het proefschrift : "Health under Construction: A lifestyle intervention for construction workers at risk for cadiovascular disease".  
Handouts presentatie Groeneveld.pdf
Handouts presentatie Hulshof.pdf
26 Oktober 2010- Symposium Body@Work
26 Oktober jongstleden vond onder brede belangstelling het Body@Work symposium plaats. Vanaf 12:00 waren we te gast bij TNO in Leiden voor een interessant programma met als thema “Oplossingen voor methodologische uitdagingen”. Onder het bezielende voorzitterschap van Willem presenteerden 5 Body@Workers hun werk, waarna voldoende tijd was voor levendige discussies. Mede dankzij de grote opkomst en actieve bijdrage van alle aanwezige Body@Work-leden en medewerkers van VU, VUmc was het een zeer geslaagde middag. Mocht u de inhoud van de presentaties nog eens na willen lezen, zie hieronder de links voor de handouts.
Arjella van Scheppingen – Hoe meet je cultuur in een bedrijf?
Pieter Coenen – Van blootstelling naar interne belasting; hoe doe je dat?
Linda Eijckelhof – Lichamelijke belasting van kantoormedewerkers; hoe meet je dat?
Linda Koopmans – Hoe meet je prestatie op het werk?
Hanneke van Dongen - Hoe meet ik de kosten-effectiviteit van interventies?
 
Body@Work Retraite November 2009
Schiphol, 3 november 2009
Ruim 65 Body@Work-ers kwamen op Schiphol samen om terug te blikken op de behaalde wetenschappelijke resultaten van de afgeronde B@W projecten.
Onder leiding van Peter Vink en dankzij de inbreng van collega’s in de vorm van presentaties, posters en kritische vragen werden er stevig gediscussieerd.
Bewezen effectieve interventies, maar dan ben je er nog niet. Gastspreker Theo Paulussen, implementatie deskundige, hielp ons op weg; realistische doelen stellen en innovatie strategieën volgen. Ontwikkeling, adoptie, implementatie, continuering. De onderzoekers op de lopende en startende projecten weten wat er van ze verwacht wordt!!
 
 
16 April 2009 
SYMPOSIUM en ORATIE “Ouderen en participatie: Gezond meedoen!”
Op 16 april 2009 heeft Prof.dr. Marijke Hopman-Rock haar oratie uitgesproken ter gelegeheid van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Op dezelfde dag is voorafgaand aan haar oratie een symposium van Body@Work  gehouden: “Ouderen en participatie: Gezond meedoen!”
Oratietekst Prof.dr. Marijke Hopman-Rock.pdf
Programma van het symposium "Ouderen en participatie: Gezond meedoen!".pdf
Presentaties van het symposium "Ouderen en participatie: Gezond meedoen!"